Tuesday, March 9, 2010

Meet The Tuk-tuk

2 comments:

akagugo said...

What do you say aboutthis one from Bangladesh?

Sanjay Jagatsingh said...

Ena la. Ti lotola paret kuma dir li pe sort dan bis la inpe kuma marsandiz sort depi dan nene bann avion cargo. Ek bann pasazer bis la dapre lord ase bon dan high-jump sa.

Pa pu etonn mawa ki ena aksidan suvan dan sa interseksyon la ler get sa western ki derule la.