Friday, April 13, 2012

Reconnect With An Extraordinary Woman: Shabana Azmi

1 comment:

Sanjay Jagatsingh said...

Pa mal sa ti lantrevi la (si u pa pe kont lor fason pe poz kestyon pu amelior u lokisyon an angle). E si u fer abstraksyon ki dimunn pe koze a kote.