Wednesday, May 25, 2011

Implanting A Life

2 comments:

akagugo said...

What about this totally artifical heart?

Sanjay Jagatsingh said...

Empes seki lor waiting lis mor. Son la bonn: samba mantchwin. La pomp la usi pa mal. Mo dimann mwa si li pa kav servi pu pomp delo den reservwar a enn lot.

Ti bizin donn sa dosye la Steve Jobs: li ti pu design enn mari leker sa. Ki ti pu marse ek kuran wireless.