Friday, January 8, 2010

Gates Foundation Picks Kreol-speaking Economist To Head StrategyIn its Global Health Program, that is. Oxford-trained Beeharry joined the Foundation in 2005 and was until two days ago its Deputy-director for Global Health Delivery. He will lead a team of experts who make sure that the grant portfolio of the world's biggest private foundation has the maximum impact on health in developing countries.

Still not convinced about the importance of Kreol?

9 comments:

Anonymous said...

beeharry la mem ressembler bill gates inP lol

Anonymous said...

wai oxford and sorbonne trained svp. and a former economist world bank aussi.

citoyenne desesperee said...

au moins ena dimune ki pe servi sa pays dans ene bon facon, pas nek lip service. tou dimune pas kapav vinne bill gates. ki zot dir? kuma sanjay jagatsingh ki pe servi le peuple pu nous propre bien, li nous eye opener. corek jo?

Sanjay Jagatsingh said...

Si ti ena ene leadership eklere dan nu pei Beeharry ti pu met so kompetans o servis de moris. Line seye plizier fwa me isi c stimulus pakeg a la sauce best loser ki deroule. Donk pa bizin nu ban meyer dimun pu fer meyer travay.

Ek ena ene tas nu ban meyer elemen ki pa fine gayn sans kontribie a lavansman nu pei. Pa zis dans diabet ki nu sampyon: dans brain drain oussi.

Merci citoyenne deseperee. Mo pran sa o nom mo ban koleg lor Kozelidir plis partikilierman Samad. Check oussi ena so blog Tchombo!

Anonymous said...

Come on. It's not because of the creole that he landed that job. I'm not sure it even helped a bit!

Anonymous said...

anonymous: sanjay ti p rod dir ki beeharry la sorti maurice en mentionant ki li kreol speaking. ek ossi ki mauricien ossi cav shine in top positions.
of course kt li p work la langaz c anglais!

Anonymous said...

Lir so dernier phrase. Ena l'emphase lor langue creol. Kapav mo p trompe moi. Auteur sa bane ligne la kapav eclaire imper.

Sanjay Jagatsingh said...

Bien sir ki ena lemphaz lor kreol. Beeharry en plis pa onte ditu pu koz en kreol. Lwin de la.

En fet, premier fwa mo ti ekrir en kreol c en reponse a so ban e-mail en kreol y a kelke zane.

En passant ban jo, eski zot ti pu kontan tan ene ti deklarasyon de li par rapport a so nouvel nominasyon?

Fer kone.

Anonymous said...

Oui mais mo pa dakor parceki mo pa pense creole ena so limportance dans le monde. All else equal, si dans mo skills mo met langue creol kan mo p apply 1 compagnie ek 1 lot met parey kouma sof ki li pena creole, mo pa kroir sa pou fr 1 differans.

Pou 1 declaration pa ti pou mal.