Wednesday, January 20, 2010

Did You Say TINA?

7 comments:

Anonymous said...

ok mais mo p truv sa extract la nek ene constat. pena alternative a TINA ladan

Sanjay Jagatsingh said...

Premierman, ena ene ta alernativ a propoz ban politik opak kuma ASP ek pa fer nanye pendant 4.5 ans. Ou bien fer cut n paste.

2eman: Alternativ c pa met kass dan sekter mou

Check 5 lezot clip dan sa serie la
click isi

Eagle Eye said...

Se vre ki Sanjay pa for lor preskription me o mwin so konsta korek. Seki kwar dan TINA kwar ousi dan bolomnwel! Ni Singapur, ni Scandinavi, ni HK, ni Bresil ena enn lapros ideolozik, zot zis sey truv solition zot ban problem. Pu sa zot sirtu pa invit bann birokrat World Bank.

Sanjay Jagatsingh said...

Eagle Eye: don inpe to ban preskripsyons ou nom mwa 10 dimun dan moris ki for lor preskripsyons.

Anonymous said...

@ eagle eye: mo ine jamais dir ki sanjay pne propose alternatives,mo nek p dir ki SA extract la li plutot deal ek ene etat des lieux.

mo lire tout sanjay so bne posts ek The Jag ossi ek mne truv boku mesures ki line propose.

mais mo pu dakord ki li fer boku constats with sarcams hahaha.

oui ti pu bon si to cav lister bne dimoune ki fort lor propoze solutions plz.

mohammad said...

Si compensation salaryal ban travayere inflassionis, ki faire nu ena dan Moris ene politik 13 eme mois. Dapre moi sa li pli inflationis. La vi sirtou pou ban ti dimoune vine pli cher chak fin janvier, et kontinier vine cher...et oken pri pa pou besser enkor. Dan sa pei la tou kiksoz monter zis kalson ki besser.

Sanjay Jagatsingh said...

@eagle eye: kot sa la list la do baba? ene mwa ine fini gayne.