Friday, August 26, 2011

On Dit Merci Qui?

8 comments:

akagugo said...

Mershi meusheu...

Péna son? Lott koutt (weh, péna signe ki pou éna élection biento) ti capaw azoutt bann dialog stil: "fann dal par camion", "diss réyé ar criz", "bel farata inn bélo", "lé-mondd ribawnd san nou"...?

Sanjay Jagatsingh said...

Enn mari son ti sipoze ena.

Euuh..., se enn lerer indepandan de nu volonte... euuh, nu bann teknisyen pe chek sa la, ... en atandan nu repaz zot dernye konferens de pres NR...

Sanjay Jagatsingh said...

Paret ena enn ti problem ek audioswap YouTube.

Mershi meusheu? ROFLDengXiaoPing!
Mo pense pa ti bizin donn pos minis oken depite ki enn lokisyon kuhmm-ha.

Sanjay Jagatsingh said...

Check sonla aster enn kut mo burzwa...

akagugo said...

"Tell me something that I don't know..."
Wai, mo bien kone ki mo enn piaw-sek dan techno-pop-variete, alorss, kestchion-bett: kihann-la pe santt sa?

Mo ti pou ena enn ti preferans pou Foreclosure of a Dream. Ala ki-ferr (lefe Reaganomics lor bann ti-dimoun), ek le contexte. Mo zis espere ki Xavier pou ferr enn manierr nou pa pou bizin declar fayitt couma dans sa sante-la...

Sanjay Jagatsingh said...

Kuma dir pa ti kav pran inpe meksinn piaw-sek -- aka, Google ;-)

35 ki sant sa apel Selena Gomez. In swazir sa pu so beat. Ek so lyrics ki sarkastik par rapor a size trete. Ek pu rapidite ek lekel finn identifie li.

Sante Megadeth la pli aproprie me problem se ki mo clip zis 1 min alor ki premye minit Foreclosure ena zis lamisik (ti pu bizin plis editing alor ki pu Tell me se enn audio swap ki pa pran buku letan pu fer).

La mo pe truve ki pa tro kompran ki santer la pe dir (pa bate, mo pa konn so non (meksinn piaw-sek dir Dave Mustaine)).

Alaila.

akagugo said...

Lyrics sarkastik, nou'nn bien compran li :-) Sé enn lott manierr dirr bann-la: zott dialog inn rassi / diss inn réyé.

Mé enfin, couma ça "pa tro kompran ki santer la pe dir"?
Kan Bush Sr gagne nomination par GOP pou candidatir election presidentiel en 1988, li pronons enn discours ki vir tendans en so faverr, avec le fameux political catchphrase: "Read my lips: NO new taxes". Mé apré, samem ki appel la-lang péna lézo, li'nn bizin ferr lé-contrerr lakoz bizin finans widening national budget deficit...
Entretan, Reaganomics ti fini par fors plizierr ti-bizness close down, ek bassis Megadeth so la-ferm parantal ti parmi bann victim colateral. Ek sé sa ki'nn inspirr titr "Foreclosure of a dream".

Political breakthrough, euphoria's high,
More borrowed money, more borrowed time...


Eh saki komik/ironik ladan, sé Mr Rabin Bhujun ki enn fan de Rama ki'nn kraz lepep moris ar enn version sadik Reaganomics, ek en mem tan li oussi enn fan de Megadeth: al comprend...

Sanjay Jagatsingh said...

Bann lyrics la son... Seki mo ti pe rod dir se ki lokisyon la pa tro top (kuma dir santer la ena patat so dan la bus -- pa ti pu etonn mwa ki linn manz sa apre enn diskisyon enba labutik ek Malenn...)

Saem ki apel lisyen dan la misik (dodo(land?) sat maron pu vinn nana twa...))