Monday, August 6, 2018

Si Rapor Komisyon Ladrog Fini Deor

Ankor ek sa lavites la, be sa rapor la bank mondyal lor afermaz CWA la pa kav pa vinn piblik deswit.

No comments: