Saturday, September 20, 2014

Lakor Travayis-MMM

Enn zelev katriyem kinn ekrir sa?

4 comments:

Anonymous said...

Non. Marsan badia.

Anonymous said...

pena courage ecrire poste lor RM? TON FIZETTE BETA.

BLOG WITH TEETH, FAUSSE DENT?

akagugo said...

Siouplé, arétt zour bann piti katriyém-la, zott pou al férr sé-pé-euh dans dé-z'an la. :-)

Sanjay Jagatsingh said...

@Anonymous Sep 23 10:05

Sorry mo pann gagn tro letan ekrir enn post lor Roland Magdane.

Anplis mardi zordi donk dis de malad.

Seki u kav fer se kree u prop blog ek ekrir seki u anvi. Wa les nu kone kitfwa nwa vinn fer enn ti letur laba.