Sunday, August 31, 2014

Firemen Extricate Victims of Road Accident

4 comments:

akagugo said...

Ever wondered how some wheeled engines are still allowed to use roads?
Another blatant cause of road fatalities...

Sanjay Jagatsingh said...

Pa fasil pu lir sa. Komye dimunn finn perdi lavi dan bann aksidan kot bis implike?

AkashGG said...

Ek nou bien konne ki, statistikman, tank ki pena 'strong enforcement', pou ena fatalities enkor pliss. Me sa, mem si enn miniss so garsson finn mort ena 2-3 banane, nargnie pa'nn ferr.

Enn zour pa enn zour, nou tou bizin morr-mem, me tank li penkor arrive, la gross-mazorite dimounn toultan viv dan iluzion ki "sa zis arriv lezot sa".

Me rappel bien, axidan pa gett figirr.

Sanjay Jagatsingh said...

14/34 veikil pompye an reparasyon. Ah sa bumper crop la mo dir u. An plis inn bizin al tal lame ar lind pu Rs200m. Komye ekzanmpsyon fiskal finn don bann smart city?