Wednesday, December 1, 2010

Meet The Eggman

4 comments:

akagugo said...

If you like garlic in your egg, you may like this way of doing it without delaying your feast...

Sanjay Jagatsingh said...

Dapre lord sa premye kalot la (PAF!?) prepar bann gus la pu fer enn strip-tchiiizzz dan sentrifizzzz improvize...

Enn ti kestyon. Kot enkor kav servi sa prinsip la dan la kwizin?

akagugo said...

En fétt, enn kikenn ti déza explik moi couma ferr pou tirr lapo mov pistass grillé: mett zott dan enn ti bocal, ferm bousson, sakouy for, mé zamé mo pann pens pou transferr prinsip-la lor l'ail... Donk, si nou pé servi force centrifuge + friction pou pliss la-po, nou kapav essay ar preske tou: zognon, dizef bwi (sakouy plis dousman) etc... Mo pou essaiy ar plizierr legim, mo ferr zott konné.

Sanjay Jagatsingh said...

Wai. Nu servi friksyon kan nu frot pistas ent nu de lame pu tir zot lapo.

Prinsip sentrifig/friksyon la kav servi pu prepar enta (zistwar ki nu belo pu fer farata, tipuri etc). Met lafarin, so manteg ek delo bwi dan enn dekti ase hermetik apre vire.

Servi sa usi pu melanz pasta ek inpe dilwil zoliv avan azut so pestos uswa rugay sampyon (avan enn tigit parmeza ek enn bon pima ver kraze)

Get sa 35 la ki li pe fer ek sampyon...