Monday, April 27, 2009

24/7: Ene Ti Kestion

Si nu anvi lekonomi turne 24/24 7 zur lor 7 eski ban bis usi pa ti bizin rule tut la nwi? B CNT inn desid pu aret fer bis ruler 21h. Amwin kiken pu transport travayer dan so Aston Martin a partir never aswar...

1 comment:

Sanjay Jagatsingh said...

Enn sa bann distraksyon ki ti servi pu andormi nu ubyen pu fer kwar pe kraz bel bel farata.